http://www.advokatteamet.se/upload/bilder/EQUIPE-2.JPG
 
 

 

Lita på oss

Service och engagemang är en självklar del av vår verksamhet. Som advokater agerar vi kraftfullt och helt oberoende för att tillvarata våra klienters bästa intresse.

Verksamheten omfattar:

  • Affärsjuridik
  • Ackord
  • Likvidationer
  • Företagsrekonstruktioner
  • Brottmål
  • Arvsrätt
  • Tvister
  • Fastighetsöverlåtelser
  • Undervisning

Sedan många år tillbaka undervisar advokaten Mikael Stenman på företagsutbildningar och grundläggande juridiska utbildningar.